Web Analytics

Inspectrum

Inspectrum Vrijwel alles om ons heen wordt gevormd door natuur, gebouwen en wegen. Alles is met elkaar verbonden. Als er iets verandert, heeft dat gevolgen voor iets anders. In deze wereld opereert Inspectrum. Dit innovatieve bedrijf uit Velp levert een bijdrage aan een betere woon-, werk- en leefomgeving door verantwoordelijke organisaties te voorzien van onmisbare gegevens. Gegevens, waarmee zij het onderhoud van gebouwen, het beheer van wegen en de inrichting van de openbare ruimte op de beste manier kunnen plannen.

Inspectrum zorgt voor een beter beheer

Veel organisaties hebben te maken met het beheer van hun eigendommen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan gemeenten of woningcorporaties: verkeersborden, wegen, lichtmasten, woningen, parken, gezamenlijke ruimten. Zij kunnen al hun eigendommen moeilijk zelf steeds controleren, terwijl er altijd wel onderhouden- of vervangingswerk te doen is. De inspecteurs van Inspectrum gaan voor dit soort organisaties op pad. Zij zijn experts als het gaat om het verzamelen van waardevolle beheerinformatie. De door hen verzamelde data is echter maar een middel. Het gaat er uiteindelijk om dat de inspanningen bijdragen aan besparingen voor organisaties en resultaat voor hun doelgroepen. Als je weet hoe wegen en verkeersborden erbij liggen, kun je bijvoorbeeld op een veel efficiëntere manier je onderhoud plannen.

Doyoucopy werkt sinds enige tijd nauw met Inspectrum samen en helpt het bedrijf met veel facetten van zijn marketing en communicatie: brochures, leaflets, een nieuwe website (werk in uitvoering, nog niet online), brieven en mee. In al die middelen brengen we uiteraard het grote voordeel van samenwerken met Inspectrum naar voren: door het beheer van de objecten die vallen onder jouw verantwoording beter te plannen, kun je veel geld besparen.