Web Analytics

Onderwijs & Auteursrecht

In opdracht van Stichting Reprorecht, een van de auteursrechtenorganisaties die vallen onder Cedar, schreef Doyoucopy teksten voor de informatieve website Onderwijs & Auteursrecht. Op deze site vindt onderwijzend personeel alle regelgeving over het auteursrecht op een heldere en eenvoudige manier terug.

Onderwijs & Auteursrecht

Voorheen was het lastig om uit te vinden hoe het wettelijk zat als je iets in de klas wilde gebruiken. Mag je zomaar uit dat boek kopiëren? En mag je een paar leuke afbeeldingen voor de schoolkrant gebruiken? En hoe zit dit in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? De nieuwe site biedt een handige Wegwijzer. Je kiest eenvoudigweg het gebruik, de onderwijsvorm en de bron en je krijgt een helder antwoord.

onderwijs en auteursrecht 1

Doyoucopy schreef toegankelijke en vriendelijke teksten. Ook interviewden wij een aantal personen uit het werkveld van onderwijs en auteursrecht. Het ontwerp en de ontwikkeling van de website is door Us Media gedaan. De site is te bezoeken op www.onderwijsenauteursrecht.nl.

Reactie van de klant

Ik vind het aansprekende, lekker vlot leesbare teksten geworden, die ook qua toon en inhoud goed bij de website passen.

BEKIJK DE WEBSITE